setUsername('info@mentachilles.pl') ->setPassword('WarWaz963q!') ; $mailer = Swift_Mailer::newInstance($transport); $nadawca = 'info@mentachilles.pl'; //nadawca systemowych wiadomości $odbiorca = 'nikodem@kornet.eu'; //odbiorca systemowych wiadomości //$odbiorca = 'tomasz@nikodem.pl'; //odbiorca systemowych wiadomości include('./head.php'); $conn=mysql_connect('localhost','ankieter','W7qavstLYtbmV4KU'); mysql_select_db("ankieter"); // Powitanie i menu //echo "

Witaj ".$_SESSION['user_id']."

"; if ($_SESSION['user_id'] == 1 || $_SESSION['user_id'] == 2) //jesli admin to { include ('./menu.php'); if ($_GET['r']==rule) {}} else {include ('./menu.php');} // Zawartość Strony echo "
"; switch ($_GET['v']) { case "": echo "Witaj w systemie !"; break; case "nb": //nowe badanie include ('./nowe_badanie.php'); break; case "pomoc": include ('./pomoc.php'); break; case "kontakt": include ('./kontakt.php'); break; case "badania": include ('./badanie.php'); break; case "pytanie": include ('./pytanie.php'); break; case "users": include ('./users.php'); break; case "groups": include ('./groups.php'); break; } echo "
"; include('./footer.php'); ?>